CHƯƠNG TRÌNH TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2019
CHƯƠNG TRÌNH TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018 VÀ TRIỂN KHAI KẾ ...

Ngày 5/1 vừa qua, Công ty CP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu (ASHICO) đã tổ chức thành công Chương trình Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019. Chương trình có sự hiện diện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, đại diện đội ngũ người lao động trực tiếp và cán bộ nhân viên khối văn phòng trên toàn hệ thống....

Xem thêm »  06/01/2019