Cung cấp dịch vụ ngoài khơi cho ngành dầu khí

I. Loại hình dịch vụ

Sau nhiều năm tham gia cung cấp các dịch vụ ngoài khơi cho ngành dầu khí, đặc biệt là lĩnh vực cung cấp tàu dịch vụ dầu khí, ASHICO đã xây dựng được thương hiệu là một trong những đơn vị sở hữu, quản lý và cung cấp tàu chuyên nghiệp hàng đầu trên toàn quốc và trong khu vực với đa dạng loại hình:

  • Sở hữu đội tàu AHTS hiện đại với công suất từ 5000 BHP đến 8000 BHP sẵn sàng phục vụ công tác sản xuất của các khách hàng, nhà thầu khai thác và thăm dò dầu khí ngoài khơi.
  • Quản lý đội tàu kéo, tàu bảo vệ, tàu tuần tra… đa dạng chủng loại, công suất, kích thước, chức năng sẵn sàng đáp ứng nhu cầu hỗ trợ, trực an ninh, tuần tra, bảo vệ an toàn, an ninh các mục tiêu trên biển, các công trình dầu khí và các hệ thống đường ống dẫn khí trên biển.
  • Quản lý đội tàu lai dắt, tàu dịch vụ hiện đại cùng hệ thống quản lý chuyên nghiệp có khả năng cung cấp toàn bộ dịch vụ hỗ trợ hàng hải tại khu vực bến cảng và khu vực phao rót dầu không bến (SPM) của các nhà máy lọc dầu và lọc hóa dầu.

II. Dự án tiêu biểu

  • Cung cấp tàu AHTS phục vụ hoạt động khai thác và thăm dò dầu khí của các nhà thầu như PVEP, Bien Dong POC tại các mỏ Hải Thạch - Mộc Tinh, Ruby…
  • Cung cấp tàu trực an ninh cho các khách hàng Bien Dong POC, Hoang Long JOC tại các mỏ Hải Thạch - Mộc Tinh, Tê Giác Trắng…
  • Cung cấp tàu tuần tra đường ống dẫn khí Bạch Hổ, PM3 - Cà Mau cho Tổng Công ty Khí Việt Nam
  • Cung cấp đội tàu hỗ trợ hoạt động hàng hải tại bến cảng và phao rót dầu không bến (SPM) của Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn

III. Liên hệ bộ phận Thương Mại - Dự Án:

  • Tại TP. Hồ Chí Minh: Mr. Vũ Văn Dương (Trưởng VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh). Email:  duong_vu@ashico.com.vn
  • Tại Thanh Hóa: Mr. Nguyễn Văn Minh (Giám đốc Chi nhánh Thanh Hóa). Email: minh_nguyen_van@ashico.com.vn

IV. Hình ảnh tiêu biểu: