Tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Thị trường - Trung tâm xuất khẩu lao động
Tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Thị trường - Trung tâm xuất khẩ...

Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Tài sản Á Châu (Ashico) là một Công ty có uy tín trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ dầu khí, hàng hải, cung ứng thuyền viên cho các chủ tàu trong nước và nước ngoài. Hiện nay Công ty thành lập Trung tâm Xuất khẩu lao động cung cấp dịch vụ đưa người Việt nam đi làm việc ở nước ngoài…Chúng tôi cần tuyển nhân sự theo thông tin chi tiết như sau:...

Xem thêm »  13/11/2018