TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

 22/02/2023

ASHICO Logistics có trụ sở tại Hải Phòng hiện đang cần tuyển nhân sự theo thông tin chi tiết như link sau: https://www.vietnamworks.com/truong-phong-kinh-doanh-thu-nhap-hap-dan-24-1618783-jd