Phát triển bền vững

Tầm nhìn - Sứ Mệnh

ASHICO nỗ lực trở thành Công ty sở hữu tư nhân hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực hàng hải, đóng góp vào sự phát triển của ngành dịch vụ dầu khí trong nước và tham gia thị trường quốc tế trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, cung ứng thuyền viên, xuất khẩu lao động....

Xem thêm »

Văn hóa - Tin tức - Sự kiện

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2019

Ngày 5/1 vừa qua, Công ty CP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu (ASHICO) đã tổ chức thành công Chương trình Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019. Chương trình có sự hiện diện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, đại diện đội ngũ người lao động trực tiếp và cán bộ nhân viên khối văn phòng trên toàn hệ thống....

Xem thêm »  06/01/2019  

Tuyển dụng

Tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Thị trường - Trung tâm xuất khẩu lao động

Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Tài sản Á Châu (Ashico) là một Công ty có uy tín trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ dầu khí, hàng hải, cung ứng thuyền viên cho các chủ tàu trong nước và nước ngoài. Hiện nay Công ty thành lập Trung tâm Xuất khẩu lao động cung cấp dịch vụ đưa người Việt nam đi làm việc ở nước ngoài…Chúng tôi cần tuyển nhân sự theo thông tin chi tiết như sau:...

Xem thêm »  13/11/2018